In Memoriam – Hans van Laar

Afgelopen vrijdag is in besloten kring afscheid genomen van ons ere-lid en oud bestuurder Hans van Laar. Met Hans verliezen wij een ‘vriend van de muziek”.

Hans was in zijn functie als secretaris bij de SCVK bijna altijd de brenger van goed nieuws; namelijk van optredens en geld voor de clubkas. Hij verbond organisaties en verenigingen aan elkaar om zo sámen tot een mooi evenement te komen. “Muziek verbindt” is ons credo en Hans was hiervan een drager ‘pur sang’.  Als je bedenkt hoeveel mensen mede door zijn inzet hebben kunnen genieten van de show- en marsmuziek in straten en op pleinen door heel Nederland dan besef je pas écht welke onschatbare waarde deze vrijwilliger heeft gehad. 

Hans rust zacht, we zullen zorgdragen voor jouw muziek, onze muziek. Namens 130 muziekkorpsen in Nederland, je muziekvrienden van de SCVK; Debby, Monique, Wim, Jeroen en Richard.

Petitie 2000 keer getekend

Het initiatief van de SCVK wordt breed ondersteund. Inmiddels is de petitie 2000 ondertekend. Dit staat gelijk aan zo’n 50% van alle muzikanten die deel uit maken van show- en marsorkesten in Nederland. Ondertekenen kan nog steeds tot begin september. Laat je stem horen en laat marsmuziek klinken op straten en pleinen.

Stem VOOR marsmuziek

SCVK heeft het initiatief genomen om een petitie te starten en het kabinet op te roepen ruimte te geven VOOR mars- en showmuziek in straten en op pleinen. Dit zonder de beperking van 1,5 meter tussen muzikanten. Ga naar petities.nl en breng je VOOR stem uit bij “Voorwaarts Mars”. Of klik eenvoudig hier.

Het is stil op straat

Sinds de aanvang van de corona crisis medio maart is het erg stil geworden op straat. Niet alleen het dagelijkse leven is stilgelegd ook cultureel Nederland is helemaal op slot gegaan. Voor de show- en marchingbands een enorm verlies. Geen wekelijkse repetities, studiedagen en optredens. Geen live contact met medemuzikanten en het publiek. 

De Stichting Combinatie Van Korpsen (SCVK) is al ruim 50 jaar actief om korpsen een podium te bieden. Dit jaar zou in navolging van vorig jaar een stijgende lijn laten zien in het aantal taptoes, parades en daarmee het aantal korpsen dat ingezet kon worden via de SCVK. Zeker de vieringen rondom “75 jaar Vrijheid” zorgden voor extra optredens in het land voor de aangesloten bands. Hoe wrang is het dat juist dit jaar onze alledaagse vrijheid wordt beperkt. 

Het taptoeseizoen is voor april en mei in elk geval al gecanceld. Afhankelijk van de berichtgeving vanuit de overheid en het RIVM de komende weken, weten we ook wat we voor juni en juli mogen verwachten, alhoewel ook nu al veel evenementen in deze maanden zijn gecanceld. De SCVK is en blijft in nauw contact met zowel organisaties als korpsen. De coronacrisis is een uitzonderlijke situatie waar niemand, en dus ook de SCVK niet, een handleiding of spelregels voor heeft klaarliggen. Ook iets als algemene voorwaarden bieden in de huidige situatie geen uitkomst. Fijn om te merken dat hiervoor bij zowel organisaties als korpsen begrip is. Zonder kosten kunnen veel evenementen worden doorgeschoven en (bus)kosten worden voorkomen worden door tijdig af te zeggen. Verenigingen informeren ons dat vrijwel in alle gevallen de busmaatschappij geen of weinig kosten doorberekend. Uitleg is bijna nooit nodig, coulance voert de boventoon en op basis van de jarenlange relatie met SCVK wordt met organisaties gekeken naar verplaatsing naar een latere datum. Helaas lukt het niet alle evenementen dit jaar doorgang te laten vinden. Voor de evenementen vanaf de zomervakantie houden we nog enige hoop op mogelijkheden om weer muziek en show te mogen maken. We blijven hierover in contact met alle betrokkenen. Mocht je als verenging toch geconfronteerd worden met kosten, informeer ons dan. Wellicht kunnen we ondersteuning bieden in bijvoorbeeld het contact met de busmaatschappij.

De SCVK stimuleert organisaties de korpsen zo snel mogelijk weer vast te leggen voor een nieuw te plannen datum. Het feit dat volgend jaar het WMC niet doorgaat, geeft clubs de gelegenheid om mogelijk extra optredens te doen en op die manier iets terug te winnen van de gemiste inkomsten van dit jaar. De KNMO is aan het lobbyen voor geld voor onze sector. Volg daarom zeker de KNMO informatiekanalen. Wellicht zijn er ook mogelijkheden voor jouw vereniging. 

De SCVK is met een compleet team van vrijwilligers ook in deze tijd dagelijks actief voor de aangesloten korpsen. We kijken vooruit naar wanneer het “voorwaarts mars” weer mag gaan klinken en we allemaal weer met volle teugen kunnen genieten van onze geliefde show- en marsmuziek.

Applaus voor erelid Hans van Laar

Hans van Laar is al bijna 20 jaar actief voor de Stichting Combinatie Van Korpsen (SCVK). Begonnen in de rol van taptoe regisseur en in de jaren die volgden gegroeid in de functie van secretaris van de stichting. Hans was dé stille kracht binnen de SCVK. Honderden evenementen zijn door zijn inzet ingekleurd met klank en show van Nederlandse show- en marchingbands. Evenzoveel korpsen hebben jarenlang met Hans samengewerkt en kleur gegeven aan sociaal-culturele evenementen. Daarom; een warm en dik verdiend applaus voor de aftredend SCVK secretaris Hans van Laar!

“Ik had zeker nog door willen gaan”, legt Hans uit. “Echter mijn zwakke gezondheid maakt dat ik 100% voorrang moet geven aan mijn eigen welzijn en tijdsbesteding met mijn vrouw Alice en de (klein)kinderen”. Hans vindt de start van het seizoen een goed moment om de taken over te dragen. “Ik had dit laatste seizoen graag anders zien willen beginnen. Het is treurig dat het coronavirus zoveel mensen raakt en ook mooie muziekevenementen afgelast worden”. 

De SCVK merkt dat veel organisaties zoeken naar oplossingen. Door te proberen een evenement te verplaatsen naar een latere datum dit seizoen worden clubs geholpen om hun inkomstenderving te beperken. “Het is ook voor ons een bijzondere periode. Niet eerder hebben we als SCVK met een dergelijke extreme situatie te maken gehad”; legt marketing verantwoordelijke bestuurder Jeroen Meijers uit. “We doen ons best om zowel organisaties en clubs ter wille te zijn. Door het mogelijk verplaatsen van optredens proberen we zoveel mogelijk korpsen alsnog hun inkomsten te laten halen”. Jeroen is per 1 januari van dit jaar toegetreden tot het bestuur. Verder is het team onlangs uitgebreid met Monique Pouwels die het secretariaat overneemt en Debby Angenent die ondersteuning geeft aan de online marketing en algemene correspondentie van de SCVK. Samen met penningmeester Wim Kant en voorzitter Richard van Riel is het vijfkoppige bestuur klaar om show- en marching Nederland nú en in de toekomst te blijven ondersteunen. 

Het is voor de SCVK een hele opgave om alle belanghebbenden te infomeren en te helpen om richting te geven. Voor april en mei zijn alle evenementen noodgedwongen afgelast. Wanneer eind april de berichtgeving vanuit de overheid duidelijkheid geeft, kijkt de SCVK weer naar juni en juli. De stichting constateert dat de najaar evenementen bijna allemaal nog op ‘doorgaan’ staan. “Mensen kijken erg uit naar sociale evenementen met muziek. Het zal een verademing zijn om weer mars- en showmuziek te horen klinken in de straten en op de pleinen”, merkt Jeroen nog op. 

Voorzitter Richard van Riel wil de dankbaarheid vanuit de stichting graag uitdrukken in een erelidmaatschap voor Hans van Laar. “Het werk van Hans is zo betekenisvol geweest voor zoveel muzikanten, verenigingen, organisaties en toeschouwers. Zijn werk is door de jaren heen van onschatbare waarde geweest. Een erelidmaatschap van de SCVK is dan ook helemaal op zijn plaats. We zijn Hans zeer erkentelijk en wensen hem samen met Alice een goede tijd toe samen met de (kleinkinderen)”. 

Het laatste woord is aan Hans van Laar. “Ik wil graag alle verenigingen en hun functionarissen hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en de mooie evenementen die we samen georganiseerd hebben. Het valt me zwaar om afscheid te nemen als bestuurder. Tegelijk ben ik ook erg dankbaar dat ik dit vrijwilligerswerk met zoveel plezier heb mogen uitvoeren in dienst van zoveel korpsen. Ik ben ervan overtuigd dat het werk door het team van vrijwilligers van de SCVK in goede handen is. Dank je wel en tot ziens!”.

Hans van Laar

Het nieuwe taptoe seizoen staat voor de deur en de SCVK-agenda is goed gevuld. Veel korpsen, weer méér dan in 2019, zijn gecontracteerd voor taptoes en parades door heel Nederland.

Dit goede nieuws is sinds februari overschaduwd door een droevig bericht over de gezondheid van onze gepassioneerde secretaris Hans van Laar. Zijn leven heeft een onverwachte wending gekregen door een ernstige mededeling over zijn gezondheid. Hij is geconfronteerd met een progressief ziektebeeld van een dermate karakter dat Hans direct heeft moeten besluiten zijn taken en verantwoordelijkheden over te dragen op korte termijn. Deze mededeling is op de eerste plaats voor Hans en zijn vrouw Alice heftig om te verwerken en we wensen hen beiden met hun gezin en familie alle sterkte toe. 

Hans zijn altijd aanwezige verantwoordelijkheidsgevoel en pragmatische instelling hebben geleid tot zijn verzoek om deze mededeling openbaar te maken en direct op zoek te gaan naar een waardig vervanger die in de zeer nabije toekomst zijn bestuurstaak kan overnemen. Ondertussen waarborgt SCVK alle aanvragen en afspraken. 

Het contact voor elke vereniging blijft lopen via secretaris@scvk.nl

SCVK voorziet druk jaar

De stichting Combinatie van Korpsen (SCVK) voorziet een druk taptoe jaar. Het aantal geplande taptoes is in vergelijk met vorige jaren significant toegenomen. Een goed draaiende economie en het lustrumjaar “75 jaar vrijheid” stimuleren het aantal evenementen in Nederland. De toename is op basis van de geplande boekingen die de stichting voor de ruim 130 aangesloten show- en marchingbands mag faciliteren.

“Het is echt opvallend deze trendbreuk”, aldus Hans van Laar die de drijvende kracht is achter de boekingen van de Nederlandse korpsen. “In vergelijk met de voorgaande jaren zit de stijging er goed in’. Deze positieve trend was in 2019 al zichtbaar en zet in 2020 door. Van Laar merkt daarbij op dat er een aantal taptoes weer opnieuw op de plaatselijke agenda’s gezet zijn en diverse taptoes nieuwe concepten uitproberen. De taptoes die jaarlijks ‘meer’ willen zijn dan enkel een presentatie vier clubs achter elkaar op een grasveld slagen erin om te groeien in omvang en publieke belangstelling.

Kwaliteit loont
Voorzitter Richard van Riel vult aan; “Het publiek wordt steeds kritischer en de taptoe heeft te maken met de concurrentie van veel evenementen die tegelijk plaatsvinden”. Elk weekend zijn er evenementen en als taptoe moet je duidelijk maken waarom de bezoeker naar jou zou moeten komen. Een aantrekkelijk programma met een mix aan korpsen is daarbij van belang. Maar ook aanvulling met support-acts, een goede speaker, lokale en nationale muziekkorpsen en juiste entourage maken van een taptoe een succes. “SCVK faciliteert hierbij en zet kennis en kunde in om taptoes en parades aantrekkelijker te maken”. “Meer publiek betekent vaak meer inkomsten en dat geeft weer extra kansen voor een volgende taptoe”, weet van Riel uit ervaring. Bovenal is het belangrijk om in te zetten op kwaliteit op alle genoemde facetten. Amateurisme wordt door het publiek snel afgestraft.

SCVK is 100% betaal garantie
De stichting is al ruim 50 jaar actief. Een team van vrijwilligers draagt eraan bij dat de taptoe muziek levend gehouden wordt op de pleinen en velden in Nederland. Voordeel voor aangesloten korpsen is dat ze per boeking 100% uitbetaald krijgen. Ook wanneer een organisatie onverhoopt in gebreke blijft. Wim Kant, penningmeester van de stichting, wil dit nog maar eens benadrukken want veel verenigingen weten dit niet. Maar naast het ontzorgen met contacten leggen, contracten en draaiboek opstellen, regie voeren en speaker verzorgen, staat de SCVK 100% garant voor tijdige en correcte betaling van de gage. “Wel zo prettig voor elke vereniging, die immers draaien op inkomsten uit andere de optredens”.

Nieuwe teamleden
De ambitie van SCVK is om de komende jaren een relevante en ondersteunende rol te blijven spelen voor show- en marchingband Nederland. Het team Is daarom uitgebreid met Jeroen Meijers en Debby Angenent. Ze volgen daarmee Geoffrey Krol op die de afgelopen jaren invulling gegeven heeft aan de pr & markering van de stichting. De stichting dankt Geoffrey voor zijn grote inzet. De beide nieuwe mensen zijn helemaal bekend in de wereld van de show- en marsmuziek en zullen hun kennis en ervaring in gaan zetten voor de aangesloten clubs van de SCVK.

De komende maanden zal de nieuwe website live gaan en zullen aangesloten clubs geïnformeerd worden over de ontwikkelingen bij de SCVK. Zo is er de wens om bijeenkomsten te organiseren voor bandmanagers en pr-functionarissen van de aangesloten verenigingen. “Samenwerken loont en in de kracht van het collectief blijven we samen zorgdragen voor de aanwezigheid van show- en marsmuziek in Nederland”. Dit was bij oprichting van SCVK het uitgangspunt en zal de komende jaren zeker actueel blijven.