Voor ruim 135 amateurverenigingen mag SCVK de belangen behartigen op het gebied van optredens bij taptoes, evenementen en parades.

Binnenkort verschijnt hier de lijst van aangesloten korpsen per provincie met een verwijzing naar de website van die vereniging.