Applaus voor erelid Hans van Laar

Hans van Laar is al bijna 20 jaar actief voor de Stichting Combinatie Van Korpsen (SCVK). Begonnen in de rol van taptoe regisseur en in de jaren die volgden gegroeid in de functie van secretaris van de stichting. Hans was dé stille kracht binnen de SCVK. Honderden evenementen zijn door zijn inzet ingekleurd met klank en show van Nederlandse show- en marchingbands. Evenzoveel korpsen hebben jarenlang met Hans samengewerkt en kleur gegeven aan sociaal-culturele evenementen. Daarom; een warm en dik verdiend applaus voor de aftredend SCVK secretaris Hans van Laar!

“Ik had zeker nog door willen gaan”, legt Hans uit. “Echter mijn zwakke gezondheid maakt dat ik 100% voorrang moet geven aan mijn eigen welzijn en tijdsbesteding met mijn vrouw Alice en de (klein)kinderen”. Hans vindt de start van het seizoen een goed moment om de taken over te dragen. “Ik had dit laatste seizoen graag anders zien willen beginnen. Het is treurig dat het coronavirus zoveel mensen raakt en ook mooie muziekevenementen afgelast worden”. 

De SCVK merkt dat veel organisaties zoeken naar oplossingen. Door te proberen een evenement te verplaatsen naar een latere datum dit seizoen worden clubs geholpen om hun inkomstenderving te beperken. “Het is ook voor ons een bijzondere periode. Niet eerder hebben we als SCVK met een dergelijke extreme situatie te maken gehad”; legt marketing verantwoordelijke bestuurder Jeroen Meijers uit. “We doen ons best om zowel organisaties en clubs ter wille te zijn. Door het mogelijk verplaatsen van optredens proberen we zoveel mogelijk korpsen alsnog hun inkomsten te laten halen”. Jeroen is per 1 januari van dit jaar toegetreden tot het bestuur. Verder is het team onlangs uitgebreid met Monique Pouwels die het secretariaat overneemt en Debby Angenent die ondersteuning geeft aan de online marketing en algemene correspondentie van de SCVK. Samen met penningmeester Wim Kant en voorzitter Richard van Riel is het vijfkoppige bestuur klaar om show- en marching Nederland nú en in de toekomst te blijven ondersteunen. 

Het is voor de SCVK een hele opgave om alle belanghebbenden te infomeren en te helpen om richting te geven. Voor april en mei zijn alle evenementen noodgedwongen afgelast. Wanneer eind april de berichtgeving vanuit de overheid duidelijkheid geeft, kijkt de SCVK weer naar juni en juli. De stichting constateert dat de najaar evenementen bijna allemaal nog op ‘doorgaan’ staan. “Mensen kijken erg uit naar sociale evenementen met muziek. Het zal een verademing zijn om weer mars- en showmuziek te horen klinken in de straten en op de pleinen”, merkt Jeroen nog op. 

Voorzitter Richard van Riel wil de dankbaarheid vanuit de stichting graag uitdrukken in een erelidmaatschap voor Hans van Laar. “Het werk van Hans is zo betekenisvol geweest voor zoveel muzikanten, verenigingen, organisaties en toeschouwers. Zijn werk is door de jaren heen van onschatbare waarde geweest. Een erelidmaatschap van de SCVK is dan ook helemaal op zijn plaats. We zijn Hans zeer erkentelijk en wensen hem samen met Alice een goede tijd toe samen met de (kleinkinderen)”. 

Het laatste woord is aan Hans van Laar. “Ik wil graag alle verenigingen en hun functionarissen hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en de mooie evenementen die we samen georganiseerd hebben. Het valt me zwaar om afscheid te nemen als bestuurder. Tegelijk ben ik ook erg dankbaar dat ik dit vrijwilligerswerk met zoveel plezier heb mogen uitvoeren in dienst van zoveel korpsen. Ik ben ervan overtuigd dat het werk door het team van vrijwilligers van de SCVK in goede handen is. Dank je wel en tot ziens!”.

Posted in: Uncategorized