Hans van Laar

Het nieuwe taptoe seizoen staat voor de deur en de SCVK-agenda is goed gevuld. Veel korpsen, weer méér dan in 2019, zijn gecontracteerd voor taptoes en parades door heel Nederland.

Dit goede nieuws is sinds februari overschaduwd door een droevig bericht over de gezondheid van onze gepassioneerde secretaris Hans van Laar. Zijn leven heeft een onverwachte wending gekregen door een ernstige mededeling over zijn gezondheid. Hij is geconfronteerd met een progressief ziektebeeld van een dermate karakter dat Hans direct heeft moeten besluiten zijn taken en verantwoordelijkheden over te dragen op korte termijn. Deze mededeling is op de eerste plaats voor Hans en zijn vrouw Alice heftig om te verwerken en we wensen hen beiden met hun gezin en familie alle sterkte toe. 

Hans zijn altijd aanwezige verantwoordelijkheidsgevoel en pragmatische instelling hebben geleid tot zijn verzoek om deze mededeling openbaar te maken en direct op zoek te gaan naar een waardig vervanger die in de zeer nabije toekomst zijn bestuurstaak kan overnemen. Ondertussen waarborgt SCVK alle aanvragen en afspraken. 

Het contact voor elke vereniging blijft lopen via secretaris@scvk.nl

SCVK voorziet druk jaar

De stichting Combinatie van Korpsen (SCVK) voorziet een druk taptoe jaar. Het aantal geplande taptoes is in vergelijk met vorige jaren significant toegenomen. Een goed draaiende economie en het lustrumjaar “75 jaar vrijheid” stimuleren het aantal evenementen in Nederland. De toename is op basis van de geplande boekingen die de stichting voor de ruim 130 aangesloten show- en marchingbands mag faciliteren.

“Het is echt opvallend deze trendbreuk”, aldus Hans van Laar die de drijvende kracht is achter de boekingen van de Nederlandse korpsen. “In vergelijk met de voorgaande jaren zit de stijging er goed in’. Deze positieve trend was in 2019 al zichtbaar en zet in 2020 door. Van Laar merkt daarbij op dat er een aantal taptoes weer opnieuw op de plaatselijke agenda’s gezet zijn en diverse taptoes nieuwe concepten uitproberen. De taptoes die jaarlijks ‘meer’ willen zijn dan enkel een presentatie vier clubs achter elkaar op een grasveld slagen erin om te groeien in omvang en publieke belangstelling.

Kwaliteit loont
Voorzitter Richard van Riel vult aan; “Het publiek wordt steeds kritischer en de taptoe heeft te maken met de concurrentie van veel evenementen die tegelijk plaatsvinden”. Elk weekend zijn er evenementen en als taptoe moet je duidelijk maken waarom de bezoeker naar jou zou moeten komen. Een aantrekkelijk programma met een mix aan korpsen is daarbij van belang. Maar ook aanvulling met support-acts, een goede speaker, lokale en nationale muziekkorpsen en juiste entourage maken van een taptoe een succes. “SCVK faciliteert hierbij en zet kennis en kunde in om taptoes en parades aantrekkelijker te maken”. “Meer publiek betekent vaak meer inkomsten en dat geeft weer extra kansen voor een volgende taptoe”, weet van Riel uit ervaring. Bovenal is het belangrijk om in te zetten op kwaliteit op alle genoemde facetten. Amateurisme wordt door het publiek snel afgestraft.

SCVK is 100% betaal garantie
De stichting is al ruim 50 jaar actief. Een team van vrijwilligers draagt eraan bij dat de taptoe muziek levend gehouden wordt op de pleinen en velden in Nederland. Voordeel voor aangesloten korpsen is dat ze per boeking 100% uitbetaald krijgen. Ook wanneer een organisatie onverhoopt in gebreke blijft. Wim Kant, penningmeester van de stichting, wil dit nog maar eens benadrukken want veel verenigingen weten dit niet. Maar naast het ontzorgen met contacten leggen, contracten en draaiboek opstellen, regie voeren en speaker verzorgen, staat de SCVK 100% garant voor tijdige en correcte betaling van de gage. “Wel zo prettig voor elke vereniging, die immers draaien op inkomsten uit andere de optredens”.

Nieuwe teamleden
De ambitie van SCVK is om de komende jaren een relevante en ondersteunende rol te blijven spelen voor show- en marchingband Nederland. Het team Is daarom uitgebreid met Jeroen Meijers en Debby Angenent. Ze volgen daarmee Geoffrey Krol op die de afgelopen jaren invulling gegeven heeft aan de pr & markering van de stichting. De stichting dankt Geoffrey voor zijn grote inzet. De beide nieuwe mensen zijn helemaal bekend in de wereld van de show- en marsmuziek en zullen hun kennis en ervaring in gaan zetten voor de aangesloten clubs van de SCVK.

De komende maanden zal de nieuwe website live gaan en zullen aangesloten clubs geïnformeerd worden over de ontwikkelingen bij de SCVK. Zo is er de wens om bijeenkomsten te organiseren voor bandmanagers en pr-functionarissen van de aangesloten verenigingen. “Samenwerken loont en in de kracht van het collectief blijven we samen zorgdragen voor de aanwezigheid van show- en marsmuziek in Nederland”. Dit was bij oprichting van SCVK het uitgangspunt en zal de komende jaren zeker actueel blijven.